ЦПЛР "София"

Tuesday, Sep 21st

За нас

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-СШ СОФИЯ

 • ПДФ

ЦЯЛАТА НАРЕДБА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

ЗА ШКОЛАТА

 • ПДФ

Ученическа спортна школа „София” е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, по силата на чл.33а,т.4 на Закона за народната просвета, за организиран отдих и спорт.Съществува след преструкториране от 06.03.2000г. със заповед РД 14-19 на Министъра на образованието / ДВ бр.28 от 2000г./.Подчинена е на Министерството на образованието,младежта и науката и се финансира от Столична община.

С наредба от 2016 година Ученическа спортна школа „София” е преименувана в Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София"

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" осъществява държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им качества и способности в областта на спорта.

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" е ЕДИНСТВЕНАТА структура за БЕЗПЛАТНО МАСОВО ОБУЧЕНИЕ  в различни видове спорт.Обхваща всички деца на територията на град София , на възраст от 5 до 18 год,които имат желание да се занимават със спорт в свободното от учебни занимания време в зависимост от интересите и потребностите си.

Обучението се осъществява в организирани групи, както следва:

 • за индивидуалните спортове по 12 деца в група,
 • за колективните игри – по 15 деца в група.

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" разполага с висококвалифициран преподавателски състав.Всички учители/треньори притежават диплома за висше образование от НСА „В.Левски” със специалност  „треньор” по съответния спорт.

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" осъществява учебно-тренировъчната си дейност в 8 училищни басейна, спортна зала „Триадица”, стадион „В.Левски”, спортна зала „Славия”, спортна зала „Локомотив”, във физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.

Основни насоки в учебно-тренировъчната работа са:

 • Подобряване на умственото и физическото развитие на учениците, чрез организирани занимания с няколко годишен цикъл на обучение и обословена спортна подготовка, по избран от тях спорт;
 • Изграждане на мотивация за системни спортни занимания и здравословен начин на живот;
 • Организиране и провеждане на спортни прояви, турнири и други мероприятия под патронажа на Столична община, както и участия в състезания от спортния календар на МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта;
 • Насочване на талантливи спортисти към спортни училища и представителните отбори на клубовете;
 • Занимания в детските градини по художествена и спортна гимнастика.

Нашата структура за масово обучение служи за пример през последните години в ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ за обхващането на повече деца в занимания със спорт.

Последни новини

Контакти

 • Адрес: Град София,ул.”Метличина поляна” 14
 • Телефон: (+359) 2 958 28 47
You are here За ЦПЛР