ЦПЛР "София"

Tuesday, Sep 21st

Художествена гимнастика

Художествена гимнастика

  • ПДФ

Антоанета Христова - 0898 217 778 - 135 СУ,  1 ДГ, зала "Триадица"

Христиана Парижкова - 0894 436 488 - 36 СУ, 8 ДГ

Мария Бояджиева - 0887 804 331 -  50 ОУ, 59 ДГ, зала "Триадица"

Мария Киновска - 0887 564 113 - 109 ОУ, 23 СУ, 154 ДГ, 191 ДГ

Последни новини

Контакти

  • Адрес: Град София,ул.”Метличина поляна” 14
  • Телефон: (+359) 2 958 28 47
You are here Бази Художествена гимнастика