Район Искър

150 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 9781308   0876 33 01 50

Елка Фичерова - 0887 256 357

Надя Стоичкова - 0896 74 71 58