88 СУ, 151 НСУ, 53 ОУ

Стефка Райчева - 0888 435 660

Записването е с предимство за деца от посочените училища.