ЦПЛР "София"

Monday, Oct 14th

Плуване

Район Надежда

  • ПДФ

153 СУ
ТЕЛЕФОН – 02 8364372  

Емилия Кирилова - 0899 655 706

Петя Парушева - 0899 121 489

Николай Павлов - 0894 735 254

 

Район Триадица

  • ПДФ

22 СУ
ТЕЛЕФОН 02 9521094

Юлия Константинова - 0893 396 544

Таня Владова - 0898 900 372

Илияна Червенкова - 0885 443 198

Николай Евтимов - 0889 305 020

 

Район Младост

  • ПДФ

131 СУ
ТЕЛЕФОН 02 8773078   0876 33 05 09

Катя Крумова - 0886 290 044

Теодора Сандова - 0898 777 592


144 СУ
ТЕЛЕФОН 02 8874716   0876 48 75 63

Дора Добрева - 0877 87 00 96

Зорница Джилянова - 0878 99 64 73

Борис Захариев - 0885 511 456

 

145 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 8768433    0876 33 07 62

Мариета Павлова - 0886 522 442

Ангел Бенински - 0889 323 008

Марина Павлова - 0886 116 949

Петър Геоегиев - 0988 908 627

Район Искър

  • ПДФ

150 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 9781308   0876 33 01 50

Елка Фичерова - 0887 256 357

Надя Стоичкова - 0886 070 322

Контакти

  • Адрес: Град София,ул.”Метличина поляна” 14
  • Телефон: (+359) 2 958 28 47
You are here Бази Плуване /басейни/