СПОРТНА ЗАЛА"ЧЕЛОПЕЧЕНЕ"

Димитър Джебков - 0898 575 754