Район Люлин

33 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 927 10 19


97 СОУ
ТЕЛЕФОН 02 9250170

Петя Парушева - 0899121489

Елка Симеонова - 0887 42 30 16