Район Искър

150 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 9781308   0876 33 01 50

Елка Фичерова - 0887256357

Надя Стоичкова - 0886 07 03 22