ЦПЛР "София"

Sunday, Aug 18th

Плуване

Район Люлин

  • ПДФ

33 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 927 10 19


97 СОУ
ТЕЛЕФОН 02 9250170

Петя Парушева - 0899121489

Елка Симеонова - 0887 42 30 16

Район Надежда

  • ПДФ

153 СОУ
ТЕЛЕФОН – 02 8364372     0876 33 05 29

Валентина Александрова - 0888 14 38 13

Район Триадица

  • ПДФ

22 СУ
ТЕЛЕФОН 02 9521094     08786 33 03 56

Юлия Константинова - 0893396544

Таня Владова - 0898 900 372

Николай Обретенов - 0886070322

 

Район Младост

  • ПДФ

131 СУ
ТЕЛЕФОН 02 8773078   0876 33 05 09

Катя Крумова - 0886290044

Теодора Сандова - 0898777592


144 СОУ
ТЕЛЕФОН 02 8874716   0876 48 75 63

Елена Христова - 0898425333

Дора Добрева - 0877 87 00 96

Зорница Джилянова - 0878 99 64 73

 

145 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 8768433    0876 33 07 62

Нина Попович - 0887279888

Мариета Павлова - 0886522442

Ангел Бенински - 0889 323 008

Марина Павлова - 0886 11 69 49

Район Искър

  • ПДФ

150 ОУ
ТЕЛЕФОН 02 9781308   0876 33 01 50

Елка Фичерова - 0887256357

Надя Стоичкова - 0886 07 03 22

Контакти

  • Адрес: Град София,ул.”Метличина поляна” 14
  • Телефон: (+359) 2 958 28 47
You are here Бази Плуване /басейни/